Regulamin

Najważniejszy dla nas jest dobrostan zwierząt. Rezerwując wizytę wyrażasz zgodę i akceptujesz poniższe punkty regulaminu.

1. Wstęp na teren zagrody jest odpłatny. 

2. Na spotkanie przychodzimy punktualnie o wyznaczonej godzinie. 

Póżniejsze przybycie nie przedłuża czasu spotkania i nie zmienia jego ceny. Obowiązuje pełna opłata.

Punktualność to jedna z najważniejszych rzeczy, które są u nas bezwzględnie przestrzegane. Nikt nie chce czekać ponieważ „poprzednik” nie dojechał na czas. Wyjeżdrzamy wcześniej przewidując długość trasy, korki, opady śniegu, i nne armagedony. 

3. Opłacone spotkania możemy przenieść na inny termin (w okresie do 2 tygodni ) po ustaleniu z prowadzącymi zajęcia. Zmiana taka może nastąpić najpóżniej do 24 godzin przed wyznaczoną godziną spotkania. Termin można zmienić tylko jeden raz.

Opata za ustalone spotkanie nie jest zwracana jeśli:

– rezygnacja nastąpi póżniej niż 24 godziny przed ustaloną porą spotkania.

– odwiedzający nie pojawi się na zajęcia

– odwiedzający przyjedzie o innej niż ustalony termin/ godzina wejścia

– odwiedzający  przyjedzie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

– odwiedzające są dzieci, które przybyły na spotkanie bez opieki i mają mniej niż 10 lat.

– odwiedzający nie przestrzega powyższego regulaminu

4. Nie przyjmujemy osób wcześniej nie umówionych. Spotkania są realizowane śliśle według ustalonego harmonogramu. Nie ma możliwości wejścia na teren bez zgody właśiciela.

5. Nigdy nie podchodzimy do zwierząt od tyłu!!! Tylko w ten sposób alpaka może kopnąć jeśli poczuje się zagrożona. 

Zwierzęta są łagodne i ciekawskie, nie lubią gwałtownych ruchów i hałasu. Odwiedzając nas weż to pod uwagę.

6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie zagrody jedynie pod opieką osoby dorosłej, która będzie sprawowała nad nią opiekę.  Na dwoje dzieci przypada minimum jeden opiekun. 

1 -2 dzieci  = minimum 1 opiekun dorosły przychodzący z dziećmi

3 dzieci = minimum 2 opiekunów dorosłych przychodzących z dziećmi 

4 dzieci = minimum 3 opiekunów dorosłych …itd

Grupa, którą stanowi jedna osoba dorosła i więcej niż 2 dzieci nie będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu.

Dzieci do lat 10 bez opieki nie będą wpuszczane na teren. 

Nie przysługują w tych przypadkach  zwroty opłat za spotkanie. 

Grupy zorganizowane, przedszkolne, szkolne itp max do 20 osób wraz z opiekunami. 

7. Dzieci do 10 roku życia nie prowadzą samodzielnie zwierząt. Są wspomagane przez pracownika zagrody lub opiekuna z którym przychodzą.

Starsze dzieci, które chcą samodzielnie prowadzić alpakę są zobowiązane do okazania legitymacji szkolnej lub innego imiennego dokumentu potwierdzającego wiek. 

8. W czasie spotkania nie prowadzimy rozmów telefonicznych. Można nagrywać filmy i robić zdjęcia jedynie w celach prywatnych. Zabrania się wykożystywania zdjęć i filmów do celów komercyjnych i świadczenia usług bez zgody opiekunów zwierząt prowadzących umówione spotkanie. 

9.  Istnieje możliwość sesji ślubnych, rodzinnych, komunijnych świąteczne itp. Profesjonalne sesje fotograficzne stanowią odrębną pozycję w ofercie. Informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia.

10. Zabrania się karmienia zwierząt pokarmem przyniesionym przez odwiedzających. Alpaki są  bardzo wrażliwymi zwierzętami, mają ustaloną dietę przez lekarza weterynarii. Dokarmianie może się skończyć chorobą a nawet śmiercią zwierzęcia. Ilość i rodzaj pożywienia reguluje opiekun udostępniając go odwiedzającym w trakcie zajęć

11. Na spotkaniach poruszamy się chodząc – nie biegamy.

   Porozumiewamy mówiąc       – nie krzyczymy

   Zabrania się hałasowania, agresywnych zachowań i drażnienia zwierząt,

12. Drony i przedmioty zdalnie sterowane i robiące hałas, niepokoją zwierzęta. Ich używanie jest  zabronione na całym naszym terenie,

13. Miłośnicy rowerów, deskorolek, rolek, hulajnog itp są zobowiązani do zostawienia powyższych sprzętów na naszym wewnętrznym parkingu. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt i bagaże,

14. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym oraz wnoszenia,  spożywania alkoholu i palenia tytoniu,

15. Zabrania się zaśmiecania terenu, zrywania roślin i niszczenia przeznaczonych do zajęć przedmiotów i infrastruktury, 

16. Na alpakach się nie jeżdzi w związku z czym zabrania się sadzania dzieci na zwierzęta.

17. Barierki służą do odgradzania przestrzeni pastwisk – nie wchodzimy na nie.

18. Zabrania się wprowadzanie na teren psów i  jakichkolwiek innych zwierząt. Nie posiadamy przestrzeni na ich „przechowywanie”.

19. Zabrania się wnoszenia balonów i piłek.

20. Opiekunowie dzieci i młodzieży zobowiązani są do rzetelnego, aktywnego nadzoru nad grupą, a rodzice do sprawowania opieki nad dziećmi. Opiekunowie i rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych.

21. Zarządzający zagrodą nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku nieprzestrzegania regulaminu.

22. Dla zapewnienia bezpieczeństwa Odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu oraz wskazań opiekunów zwierząt. 

23. Osoby nie przestrzegające regulaminu będą mogły być wyproszone z terenu zagrody. W powyższym wypadku zwrot za spotakie nie przysługuje. 

24. Teren zagrody jest monitorowany.

 25. Rererwując spotkanie oświadczasz i potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższym regulaminem i akceptujesz zawarte w nim zasady. 

 

 

Chcesz się umówić?

Zarezerwuj jeden z naszych wybranych terminów i potwierdź swoją wizytę.

crias, llamas, field-5694819.jpg